Demokratipriset

Ordfronts Demokratipris har funnits sedan 1993. I år hålls prisceremonin på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö i november.

Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. Alla medlemmar i Föreningen Ordfront kan nominera kandidater till priset.

Pristagare

2016: Refugees Welcome Sweden & Refugees Welcome Sverige

2015: Läkare i världen

2014: Edward Snowden

2012-2013: Paus

2011: Elkouria Amidane, demokratiaktivist från Västsahara som lever i exil i Sverige och KG Hammar, f.d. ärkebiskop i Svenska kyrkan

2010: Ship to Gaza

2009: Nätverket Ofog

2008: Åke Nyström, ungdomssamordnare i Mora kommun och föreningen IOGT-NTO

2007: Juno Blom, jämställdhetshandläggare och utbildare

2006: Åke Dansk, fackligt aktiv metallarbetare från Sandviken

2005: Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) och nätverket Ingen människa är illegal

2004: Kickis Åhre Älgamo och Breen Atroshi

2003: Peter Althin, Göran Högberg, Bengt-Göran Johansson, Tuva-Stina Lindén och Dick Sundevall

2002: Författare och debattören Göran Greider och författare och forskaren Bengt Nerman

2001: Ungdomsgruppen LAVA på Kulturhuset, Stockholm

2000: Fotografen Elisabeth Ohlsson och rektorn Ulla Löfgren

1999: ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige

1998: Juristen Madeleine Leijonhufvud

1997: Ambulansförarna Susanne Trygg, Dick Tornefjäll och Peter Wärnberg

1996: Åseleborna och Ingrid Segerstedt Wiberg

1995: Journalisten Jesús Alcalá

1994: Fackklubbarna vid Monark i Varberg

1993: Journalisten Margareta Norlin