Kalender

Sep
20
ons
2017
Kurs i Mänskliga Rättigheter @ Föreningen Ordfront
Sep 20 kl. 18:00 – 21:00

Kursen ger dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna och bemöta förslag och idéer som hotar att urholka grundläggande principer om mänskliga rättigheter och demokrati.

Läs mer här. 

Sep
26
tis
2017
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Sep 26 kl. 18:00 – 21:15

Kursstart för kvällskurs i skrivande med Sören Bondesons.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här

Sep
27
ons
2017
Kurs i Mänskliga rättigheter @ Föreningen Ordfront
Sep 27 kl. 18:00 – 21:00

Kursen ger dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna och bemöta förslag och idéer som hotar att urholka grundläggande principer om mänskliga rättigheter och demokrati.

Det andra kurstillfället tar upp de mänskliga rättigheternas historia och filosofi.

Läs mer här.

Okt
3
tis
2017
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Okt 3 kl. 18:00 – 21:15

Andra kurstillfället i grundkurs i skrivande med Sören Bondeson.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här

Okt
7
lör
2017
Skrivarkurs helg @ Föreningen Ordfront
Okt 7 kl. 10:00 – Okt 22 kl. 16:00

Grundkurs i skrivande med Sören Bondeson. Kursen går över två helger, d.v.s. totalt 4 dagar.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här

Okt
10
tis
2017
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Okt 10 kl. 18:00 – 21:15

Tredje kurstillfället i grundkurs i skrivande med Sören Bondeson.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här

Okt
11
ons
2017
Kurs i Mänskliga Rättigheter @ Föreningen Ordfront
Okt 11 kl. 18:00 – 21:00

Kursen ger dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna och bemöta förslag och idéer som hotar att urholka grundläggande principer om mänskliga rättigheter och demokrati.

Detta kurstillfälle behandlar asylrätt i relation till mänskliga rättigheter.

Läs mer här. 

Okt
17
tis
2017
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Okt 17 kl. 18:00 – 21:15

Fjärde kurstillfället i grundkurs i skrivande med Sören Bondeson.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här

Okt
18
ons
2017
Kurs i Mänskliga Rättigheter @ Föreningen Ordfront
Okt 18 kl. 18:00 – 21:00

Kursen ger dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna och bemöta förslag och idéer som hotar att urholka grundläggande principer om mänskliga rättigheter och demokrati.

Relationen mellan företag och mänskliga rättigheter är temat vid detta tillfälle.

Läs mer här. 

Okt
24
tis
2017
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Okt 24 kl. 18:00 – 21:15

Femte kurstillfället i grundkurs i skrivande med Sören Bondeson.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här