Kurser

Ordfront har i tjugo år arrangerat väl ansedda och uppskattade kurser vilket bland annat har resulterat i flertalet publicerade och prisbelönta författare.

Som medlem i Ordfront får du rabatt på kurs- och seminarieavgifter. För att bli medlem i Ordfront klicka här.

AKTUELLA KURSER

Skrivarkurs – grundkurs
Kursen är mycket uppskattad och hålls av Sören Bondeson, som har haft elever som Jens Lapidus och Åsa Larsson. Det finns en helgkurs och en kvällskurs. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Kurs i mänskliga rättigheter – baskurs
Vill du lära dig mer om mänskliga rättigheter och demokrati? Ordfronts kurs ger dig verktygen och kunskapen till att bli en demokratisk aktivist för mänskliga rättigheter. Kursen startar 25 januari och det är begränsat med platser.

Kurs i mänskliga rättigheter – fortsättningskurs
Vill du utveckla din kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati? Ordfronts fortsättningskurs ger dig en fördjupad kunskap inom ämnena mänskliga rättigheter och demokrati.