Kurser

Ordfront har i tjugo år arrangerat väl ansedda och uppskattade kurser vilket bland annat har resulterat i flertalet publicerade och prisbelönta författare.

Som medlem i Ordfront får du rabatt på kurs- och seminarieavgifter. För att bli medlem i Ordfront klicka här.

AKTUELLA KURSER

Skrivarkurs – grundkurs
Kursen är mycket uppskattad och hålls av Sören Bondeson, som har haft elever som Jens Lapidus och Åsa Larsson. Det finns en helgkurs och en kvällskurs. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter
Vår utbildning i mänskliga rättigheter och demokrati ger dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna och bemöta förslag och idéer som hotar att urholka grundläggande principer om mänskliga rättigheter och demokrati. Med kursledare som har mångårig erfarenhet av att utbilda inom MR och demokrati får du kunskap om hur rättigheter hänger ihop – eller inte – med demokrati, både som begrepp och i praktiken.