Tidigare böcker

Det är upp till dig!  Om olja, folkmord och dina pengardet är upp till dig I den här boken följer Maj Wechselmann upp filmen med samma namn. Hon granskar de svenska Lundinbolagens smutsiga oljeaffärer i Sudan och Etiopien och de folkrättsbrott som systematiskt förekommit och fortsatt pågår i dessa länder.  Hon jämför Lundins egna uttalanden och brev med dokumentation som bygger vittnesmål från människor som drabbats: områden tömdes på sin befolkning, människor dödades, byar plundrades och brändes. Allt medan Ian Lundin och Carl Bildt (som då satt i Lundin Oil/Petroleums styrelse) hävdade att det bara var stamfejder som pågick. Författare: Maj Wechselmann (2011).

människor och maskinerMaskiner och människor – En skrift om framtidstro
Kriser präglar världen: Klimathotet, oljekriser, arbetslösheten som går i vågor men ändå är stadigt hög, och finanskriserna som avlöser varandra. Istället för att spela ut de stora problemen mot varandra kan man söka hållbara lösningar för nuet och framtiden. Det går att ställa om till ett samhälle som är klimatvänligt, resurssnålt och socialt inkluderande, menar författarna och vill med denna bok väcka en diskussion om framtidens arbete och hur det genom grön teknik kan skapas nya arbeten.
Författare: Gustav Fridolin, Ulf Bodach Söderström. Medförfattare: Gunnar Lind.

LjudmilaLjudmila från Tjernobyl
Namnen Harrisburg och Tjernobyl är för alltid inpräntade i vårt kollektiva minne som platser där det ägt rum kärnkraftskatastrofer. Till dem sällar sig nu ett tredje: Fukushima.
I denna bok är det Ljudmilas röst och hennes minnen som påminner oss om vad kärlek är. Men den påminner oss också om vilka oerhörda risker kärnkraften innebär. Denna bok är en hjärtslitande, sorglig berättelse som tyvärr fått ny aktualitet i och med katastrofen i Japan.
Vad som dock inte får glömmas bort är att kärnkraften – också utan olyckor – har stora problem. Förhoppningsvis kan denna pamflett bli en igångsättare av en mer nyanserad och klok debatt om kärnkraften där alla aspekter vägs in och där vi Sverige återgår till vår avvecklingsplan.
Författare: Gunnar Bergdahl

bokslutreinfeldtBokslut Reinfeldt
“Bokslut Reinfeldt” är en uppföljare till  ”Åtta år med Reinfeldt” (2006).
Alliansens politik kom snabbt att rikta in sig på att försvaga den svenska modellens tre hörnpelare: partsrelationerna på arbetsmarknaden, det generella socialförsäkringssystemet och välfärdstjänster som utförs av kommuner och landsting. I ”Bokslut Reinfeldt skildras systematiskt den politik som förts under regeringen Reinfeldts första fyra år vid makten. I boken visas steg för steg hur alliansen har varit inriktad på att rasera den svenska välfärdsmodellen. Här skildras också hur retoriken oftast varit den rakt motsatta till det systemskifte som genomförts.
Boken är oundgänglig för alla som vill ha en kritiskt granskning av alliansens politik.
Författare: Stefan Carlén, Christer Persson, Daniel Suhonen

salj hela skitenSälj hela skiten – Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden (2009)
Den gemensamma välfärden privatiseras  i allt snabbare takt och med allt mer raffinerade metoder. Privatiseringarna löper idag per automatik, lagstadgade och skattefinansierade, inlindade i nyspråk om valfrihet och mångfald. Det mesta står på spel: vård, skola, omsorg, bostäder, statlig verksamhet och infrastruktur.
Vilka är vinnarna: medborgarna eller den transnationella privatiseringsindustri som gör vinst på människors behov? Vad händer när välfärden blir en marknad? När kommersiella bolag tar över skola, sjukvård och äldreomsorg?
Sälj hela skiten! är en berättelse om privatiseringsvågen, dess drivkrafter och konsekvenser. Om den stora omvandling som blir synlig när alla privatiseringar läggs samman.
Ett tudelat system tar form, där några kan välja välfärd de luxe, medan andra får hålla till godo med en luggsliten offentlig sektor. Men utvecklingen är inte ödesbunden. Det går att stoppa privatiseringsvågen. Och det finns alternativ.
Författare: Josefin Brink, Jens Ergon, Peter Gustavsson och Kent Werne

övervakningÖvervakning. Snart i ett hem nära dig (2007)
Flera lagförslag som rör hemlig övervakning är just nu aktuella: att tillåta hemlig rumsavlyssning (buggning), att tillåta att avlyssning sker innan brott har begåtts, om lagring av datauppgifter, att Försvarets Radioanstalt, FRA, får möjlighet att avlyssna all telefon-, e-post-, fax- och SMS-trafik som korsar landets gränser. Vad blir konsekvenserna av dessa tvångsmedel för den enskilda människan? För organisationer som arbetar med utsatta människor? På vilket sätt påverkas journalisternas möjligheter att arbeta utan rädsla för att deras källor röjs? Står dessa tvångsmedel i proportion till de integritetskränkningar de innebär? Behövs de verkligen och är de effektiva?
“Övervakning – Snart i ett hem nära dig” innehåller åtta texter skrivna av Svenska Journalistförbundet, Svenska Författarförbundet, Anna Wigenmark, Robert Hårdh, Mehmet Kaplan, Janne Flyghed, Alice Åström och Anita Klum. Författarna diskuterar här på vilket sätt dessa lagförslag hotar den personliga integriteten och därmed också demokratin.

åtta år med reinfeldtÅtta år med Reinfeldt (2006)
Vad leder högeralliansens politiska förlag till för samhälle? I Åtta år med Reinfeldt – Vad varje väljar bör veta om högeralliansens politik går författarna bakom högeralliansens retorik.
Författare: Stefan Carlén, Christer Persson, Daniel Suhonen

 

 

 

Vill du köpa en av våra pamfletter? Hör av dig till oss med ditt önskemål