Världens första klimatriksdag

I juni 2014 arrangerades världens första klimatriksdag i Norrköping. Nu kommer boken med alla de motioner som behandlades.

Klimatriksdagen var ett folkligt, demokratiskt initiativ som hade växt fram ur en frustration över att politikerna inte förmått åstadkomma mer i denna ödesfråga. Klimatriksdag 2014 erbjöd en arena för nya möten mellan forskare, aktivister och företagare; alla de personer som på olika sätt och på olika håll arbetar för den nödvändiga omställningen av vårt samhälle.

Över 200 motioner skickades in och nästan 600 personer deltog i det demokratiska arbetet på plats. Många organisationer och enskilda bidrog också ekonomiskt till arrangemanget och när alla räkningar var betalda fanns det pengar kvar. Tillsammans med Föreningen Ordfront ger därför Föreningen Klimatriksdag 2014 ut en bok med alla motioner som behandlades i Norrköping. Boken innehåller också minnen från dagarna i juni.

Priset exklusive frakt är 50 kronor per bok, och beställa kan du göra via info@ordfront.se

Mer information om Klimatriksdagen hittar du via deras hemsida.