En glad överraskning

Den 22 juni 2015 blev Bolotnajafången Stepan Zimin plötsligt villkorligt frigiven efter att ha avtjänat 3 år utav de 3,5 som han dömdes till. Beskedet kom oväntat eftersom samma domstol i Tver nekade honom villkorlig frigivning så sent som i mars. Enligt Zimins advokat Sergej Panchenko berodde det på att de hittade en detalj i […]

Ordfront följer Ship to Gaza’s arbete

Den 13 juni hade föreningen Ordfront ett samtal med Ship to Gaza’s talesperson Victoria Strand. År 2010 fick Ship to Gaza föreningen Ordfronts demokratipris för deras initiativrika och konkreta handlingar för att stödja befolkningen i Gaza, och vi bjöd nu in till samtal för att få höra hur det går med deras arbete och den pågående […]

Välkomna på samtal med Ship to Gaza’s talesperson Victoria Strand den 13 juni!

Lördagen den 13 juni kl. 15, efter att föreningen Ordfronts årsstämma avslutats, kommer Ship to Gaza’s talesperson Victoria Strand till föreningen Ordfront och berättar om deras pågående resa till Gaza med fisketrålaren Marianne av Göteborg, och om det nuvarande läget i Gaza. År 2010 fick Ship to Gaza föreningen Ordfronts demokratipris för deras initiativrika och konkreta […]

Erbjudande för Ordfrontmedlemmar!

Den 2-6 juni kommer ett hyllat internationellt gästspel till Folkteatern i Göteborg: “The Point of No Return”. Pjäsen utspelar sig i Kiev under protesternas intensifiering för ett drygt år sedan. Representanter från varje sida får komma till tals, och frågar sig: Till vilket pris ska vi kämpa för det vi tror på? Vi erbjuder Ordfrontmedlemmar […]

Föreningen Ordfront kräver en svensk oberoende MR- institution!

Under den senaste UPR-granskningen mottog Sverige en föga överraskande kritik angående saknaden av en nationell institution för mänskliga rättigheter. Detta krav har varit en återkommande kritik mot Sverige från FNs håll. Nu är det dags att lyssna! Sjutton av tjugoåtta EU-länder har inrättat nationella självständiga institutioner som ska stärka det nationella skyddet och bevaka implementeringen […]

Tekniska problem hos föreningen Ordfront

Föreningen Ordfront har under en period haft tekniska problem med både hemsida och mail. Något som har resulterat i att vår kommunikation blivit lidande. Om du inte har fått ett svar beror detta troligen på att ditt mail inte nått fram.Vi beklagar detta. Men nu fungerar mailen som den ska, och störningarna med hemsidan är på god […]