Budget 2020

Budget till stämman
Intäkter
Medlemsintäkter 1250000
Projektbidrag 4850000
Sem/utställare 960000
Biljetter 500000
Utbildningar, samarb, kurser 900000
Annonser (OM och program) 120000
Övriga intäkter 210000
S:a 8790000
Stöd 450000
Totalt: 9240000
Kostnader
Konferenskostnader,catering 1863750
Personalkostnader 4850000
Lokal/övrig OH 650000
Tryck(OM+program) 240000
Distribution (OM+program) 90000
Volontärer 40000
Externa arvoden 590000
Projektkostnader 2019 358254
Marknadsföring 175000
Medlemsvärvning 30000
Biljett/medlemshantering 170000
Resor/logi 40000
Utvärdering 60000
Styrelse/stämma 25000
Övrigt 50000
9232004