Erbjudande för Ordfrontmedlemmar!

Den 2-6 juni kommer ett hyllat internationellt gästspel till Folkteatern i Göteborg: “The Point of No Return”. Pjäsen utspelar sig i Kiev under protesternas intensifiering för ett drygt år sedan. Representanter från varje sida får komma till tals, och frågar sig: Till vilket pris ska vi kämpa för det vi tror på? Vi erbjuder Ordfrontmedlemmar […]

Föreningen Ordfront kräver en svensk oberoende MR- institution!

Under den senaste UPR-granskningen mottog Sverige en föga överraskande kritik angående saknaden av en nationell institution för mänskliga rättigheter. Detta krav har varit en återkommande kritik mot Sverige från FNs håll. Nu är det dags att lyssna! Sjutton av tjugoåtta EU-länder har inrättat nationella självständiga institutioner som ska stärka det nationella skyddet och bevaka implementeringen […]

Tekniska problem hos föreningen Ordfront

Föreningen Ordfront har under en period haft tekniska problem med både hemsida och mail. Något som har resulterat i att vår kommunikation blivit lidande. Om du inte har fått ett svar beror detta troligen på att ditt mail inte nått fram.Vi beklagar detta. Men nu fungerar mailen som den ska, och störningarna med hemsidan är på god […]

Föreningen Ordfront behöver ett namn på engelska!

”Wordfront”, eller kanske “Ordfront , the Swedish Democracy Movement”?  Genom åren har det då och då uppstått situationer då föreningen Ordfront skulle behöva ett namn på engelska. I takt med att vi vidgar vårt arbete till att bli mer internationellt har behovet känts allt större. Ska Ordfront ha ett namn på engelska – vad borde […]

“Handbok för klassråd – Elevernas första demokratiska arena”

Klassrådet är skoldemokratins gräsrotsnivå. Det gemensamma mötet är den enda tiden då alla elever aktivt får vara med och påverka skolan. Klassrådet är också en förutsättning för att resten av skoldemokratin ska fungera. DemokratiAkademin släpper nu Handbok för klassråd, ett unikt metodmaterial för att göra klassrådet effektivt, innehållsrikt och demokratiskt. Handboken ska utgöra stöd för […]

Ny bok om demokrati: “Att samtala fram en ny värld”

Om konsten att förverkliga demokrati med mänskliga rättigheter. 1993 tog föreningen Ordfront initiativ till DemokratiAkademin som har som sin uppgift att bygga en bildningsväg för demokratins teori och praktik. Nu släpps jubileumsboken “Att samtala fram en ny värld”, som samlar berättelser, föredrag, artiklar, minnen, farhågor och visioner från 20 års intensiv verksamhet. Boken innehåller också […]