Vi ses i rätten, Donald

När det här skrivs är det bara ett par skälvande veckor kvar av president Barack Obamas presidentskap. Inom kort flyttar Donald Trump in i Vita Huset och världen känns med en gång som en mörkare, oroligare och farligare plats att leva i. I jämförelse med charmören Obama känns den halvgalne Trump lite som se att […]

Sorgliga svar från Mångfaldsbarometern

Det sägs att siffrorna aldrig ljuger – men också att man kan bevisa vad som helst med statistik. Oavsett träffsäkerhet i svarsdiagrammen så är ändå delar av årets Mångfaldsbarometer otroligt sorglig läsning.  Det må vara endast 674 personer som har tillfrågats, med en viss överrepresentation av äldre och det finns en hel del att säga […]

Förutbestämt val i Ryssland

När du läser det här vet du säkert hur det har gått – valet till Duman är över och Enade Ryssland står som – överlägsen – segrare.  Valsegern blir övertygande, inte på grund av att det saknas oppositionella partier, men den demokratiska oppositionen är splittrad och folkets stöd för Putin och hans parti är – […]

Sveriges “andrum” kväver andra

Den 21 juni kommer riksdagen att ta ställning till ett förslag från regeringen om en, tillfällig sägs det, förändring av utlänningslagen. Lagförslaget ser ut att gå igenom, trots att kritiken från i stort sett alla remissinstanser är massiv. Om de nya reglerna införs innebär det att Sverige tar ett gigantiskt kliv bort från den asylrätt […]

En o(v)färdig utredning

Det är ett både upprörande och felaktigt resonemang som den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, lämnar i sin utredning »Framtid sökes – Slutredovisning för den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare« ( SOU 2016:6). Tyvärr visar rapporten hur långt det offentliga Sverige tydligen är i förståelsen för internationell rätt och den visar tydligt hur […]

För lätt till hat

– Om jag får barn, vill jag inte att de ska gå i skola i Ryssland. Så säger en av deltagarna i den konferens om yttrandefrihet för ryska kulturarbetare som Ordfront nyligen anordnade. Hon målar upp ett mörkt framtidsscenario – inte främst kopplat till repressiva yttrandefrihetslagar, den ortodoxa kyrkans kontroll av kulturlandskapet eller bristen på […]