Eva Conradzon

Bor:
Jag kommer från Malå i Västerbottens inland, en bygd präglad av gruvor, skog och rennäring men bor sedan 30-talet år tillbaka i Umeå.

Bakgrund:
Jag har arbetat drygt 20 år för Umeå sameförening med framför allt en samisk kulturfestival här i Umeå, men också med arrangemang övriga tider på året. Under många år var jag också engagerad i Umeå Internationella Filmfestival och på senare tid i Folkets Bio. Från i år jobbar jag i ett nytt projekt med en samisk kulturbuss som ska trafikera åtta Västerbottniska inlandskommuner.

Därför är jag engagerad i Ordfront:
Jag är ny i Ordfronts styrelse men jag har också ett förflutet i Ordfront lokalt, då jag var medlem i styrelsen för Ordfront Umeå under ett par år i början av 2000-talet. Ordfront driver frågor som är viktiga för mig som till exempel demokrati och mänskliga rättigheter. Ordfront Magasin har plats för fördjupning av aktuella frågor.