Förlagslån

Från och med den 1 juli 2012 sänktes räntesatsen på Ordfront AB:s förlagslån med rörlig ränta från 4,4% till 0,2%. Räntan ackumuleras årligen till det lånesaldo långivaren har.

Ordfront AB tar inte längre emot förlagslån.

Har du ett lånebevis för förlagslån till Ordfront AB, men inte har fått den information som skickats ut – hör av dig omgående så skickar vi informationen till dig.

Frågor om förlagslån besvaras av Föreningen Ordfronts generalsekreterare Anna Wigenmark på adressen forlagslan@ordfront.se eller på telefon 08-12 15 00 51.