Styrelse

Ordfront styrelse 2020
Vid Föreningen Ordfronts stämma lördagen den 29 augusti valdes/omvaldes följande personer in i den nya föreningsstyrelsen.

Ordförande
Bo Löwkrantz (2019 – 2021)

Generalsekreterare
Anna Wigenmark

Ordinarie ledamöter

Göran Nordling 

Emma Wallrup

Görel Strand 

Pär Bergroth 

Maria Sundström 

Stina Oskarsson 

Suppleanter

Cecilia Gustafsson 

För ytterligare information se https://ordfront.se/wp-content/uploads/Protokoll-Årsstämma-2019-Föreningen-Ordfront.pdf .