Kallelse till årsstämman 2020!

Föreningen Ordfronts årsstämma brukar hållas i mitten av juni, men kommer med anledning av Coronapandemin i år att flyttas fram till den 29 augusti.

Stämman är ett utmärkt tillfälle för dig som medlem att göra din röst hörd och samtidigt få träffa andra som på olika sätt är engagerade i föreningen.

Stämman kommer att hållas mellan klockan 10 och 14 ovan nämnda datum, och vi kommer snart att uppdatera om plats för mötet. 

Anmälan görs via mejl till info@ordfront.se senast den 15 augusti, och motioner ska vara stämman tillhanda senast den 4 juli.

Varmt välkomna!