Kallelse till extra stämma 26 november

Lördag den 26 november klockan 10:00 kallar föreningen Ordfront till en extra stämma. Under stämman kommer förslaget om nya stadgar att behandlas. Stämman äger rum i Ordfronts lokaler på Karlbergsvägen 66A.

Anmäl dig till stämman via info@ordfront.se


Förslag till nya stadgar

Protokoll föreningen Ordfronts stämma 2016

Läs mer om ordinarie stämma 2016