Kurs i mänskliga rättigheter – Ordfront i samarbete med Eskilstuna folkhögskola

Nu startar Ordfront ett samarbete med Eskilstuna folkhögskola. Tillsammans erbjuder vi en grundkurs i mänskliga rättigheter, där deltagarna får en fördjupad förståelse kopplad till samtidens stora frågor och erbjuder vägar att aktivera sig. Kursen ger också verktyg för att försvara de mänskliga rättigheterna i en tid när dessa hotas. Kursens syften är att stärka människors handlingskraft, att aktivera medborgare för försvar av mänskliga rättigheter samt att förstärka demokratin i samhället. Höstkursen är en distanskurs med fem fysiska träffar. Läs mer om kursen här.

Anmäl dig senast den 31 juli.