Lokalföreningar

Har du en bra idé? Som medlem i Ordfront är du automatiskt medlem i en lokalförening om det finns en där du bor. Genom lokalföreningen kan du tillsammans med andra medlemmar arrangera olika evenemang och seminarier, bjuda in till bokcirkel eller kanske diskutera senaste numret Ordfront Magasin. Ni kan planera en filmvisning eller kanske bjuda in till samtal med intressanta föreläsare. Ni får tänka fritt så länge era aktiviteter stämmer överens med föreningen Ordfronts målsättningsparagraf. Den finns att läsa i vår senaste verksamhetsplan.

  • Vill du engagera dig i en lokalförening, eller starta en ny? Hör av dig till oss!
  • Är du aktiv i en lokalförening och vill få hjälp att sprida era evenemang? Kontakta oss för information om hur vi på kansliet kan hjälpa er. Vi lägger till exempel gärna in det ni har på gång i vår gemensamma kalender. Vi kan även hjälpa er med att komma igång med en egen hemsida.