Manifestation idag – frige Rysslands politiska fångar!

Idag, måndagen den 10 februari, föll domarna över  sju av de ryska aktivister som står åtalade för terrorbrott i det så kallade “Nätverksfallet”. Domarna kom, som befarat, att bli hårda – mellan sex och arton års fängelse för de åtalade, som enligt den ryska människorättsorganisationen Memorial är att betrakta som politiska fångar. Fallet har uppmärksammats av Ordfront som ett exempel på allt grövre inskränkningar av demokratiska fri- och rättigheter i Ryssland. Det rör det sig om regimkritiska personer som frihetsberövas på svaga grunder, med hjälp av planterade bevis, för att sedan torteras till att erkänna brott.

Vi på Föreningen Ordfront vägrar vänja oss vid att politisk förföljelse är på väg att bli vardag i Ryssland och därför anordnar vi, tillsammans med Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, en manifestation för att uppmärksamma domarna i Nätverksfallet och situationen för ryska oppositionella.

Manifestationen kommer att hållas från 17.30 måndagen den 10/2 på Mynttorget i Stockholm.  Kom dit och visa din solidaritet med alla som fortsätter kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland!