Ordfront skrev under Demokratideklaration

Ordfront har sedan starten 1969 arbetat för ett mer demokratiskt samhälle och allas lika värde. I tider när demokratiska värderingar ifrågasätts är detta arbete än mer angeläget. Ordfront håller sedan några år tillbaka utbildningar i mänskliga rättigheter och demokrati, något vi satsar ännu mer på framöver. Det var självklart för Ordfront att skriva under den demokratideklaration som i samband med att Sveriges demokrati fyller 100 år tagits fram av kommittén Demokratin 100 år. Deklarationen är en del av kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – vård att värna varje dag.

Under vår digitala demokratikonferens den 10 december 2020 skrev Ordfront under deklarationen.

Läs mer om demokratideklarationen här.