Föreningen Ordfront på MR-dagarna

Nu är mänskliga rättighetsdagarna över efter ett par intensiva dagar fyllda med spännande samtal och möten. Föreningen arrangerade ett flertal intressanta seminarier med både nationella såsom internationella gäster. Vi hade också verksamhet i vår monter där intresset för vår kurs i mänskliga rättigheter var mycket stort, så pass att vi fick smita iväg och kopiera […]

Prisutdelning av Ordfronts demokratipris

Under mänskliga rättighetsdagarna 2016 tilldelades Refugees Welcome Sweden, och Refugees Welcome Sverige föreningen Ordfronts demokratipris. På plats fanns Tobias Lohse från Refugees Welcome Sverige och Kajsa Sörman från Refugees Welcome Sweden. Föreningen Ordfronts styrelseledamot Mona Strindberg som höll i prisutdelningen inledde med att presentera föreningen Ordfronts demokratipris och läsa upp nomineringen. Föreningen Ordfront vill uppmärksamma […]

Nystart till våren för kursen; bli en demokratisk människorättsförsvarare

Vår uppskattade kurs om mänskliga rättigheter och demokrati ”bli en demokratisk människorättsförsvarare” kommer fortsätta även till våren. Det finns möjlighet att anmäla sig till både en baskurs samt en fördjupningskurs. Om intresse finns kommer kursen dessutom att hållas utanför Stockholm, i exempelvis Malmö och Göteborg. Kursprogrammet är än så längre preliminärt och är utformat efter att hållas […]

Årets demokratipris går till Refugees Welcome

Föreningen Ordfronts demokratipris tilldelas en person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas lika värde samt skapat diskussion om vad demokrati är. Mottagare av Ordfronts Demokratipris 2016 är föreningarna Refugees Welcome Sweden och Refugees Welcome Sverige. Föreningen Ordfront vill uppmärksamma det angelägna och ideella arbete […]

Ordfront på mänskliga rättighetsdagarna

Ordfront kommer såklart finnas på plats under mänskliga rättighetsdagarna 17-19 november i Malmö. Nedan kan du läsa om de olika seminarierna som föreningen arrangerar. Programmet innehåller en blandning utav internationella och svenska gäster och handlar om allt från yttrandefrihet till företags ansvar vid människorättskränkningar. De programpunkter beskrivna på engelska kommer också hållas på engelska. TORSDAG […]

Sorgliga svar från Mångfaldsbarometern

Det sägs att siffrorna aldrig ljuger – men också att man kan bevisa vad som helst med statistik. Oavsett träffsäkerhet i svarsdiagrammen så är ändå delar av årets Mångfaldsbarometer otroligt sorglig läsning.  Det må vara endast 674 personer som har tillfrågats, med en viss överrepresentation av äldre och det finns en hel del att säga […]