Program digital konferens 10 december

08.30-09.00 Registrering, anslutning till Zoom. Det kommer att finnas möjlighet till interaktiv dialog med panelisterna via chat eller frågeformulär.

Samtalsledare under dagen är Anna Wigenmark, Föreningen Ordfronts generalsekreterare.

09:00 Välkommen. Information om dagen.

09.10-10.00 Ordfronts Demokratipris

Kriminaliserad humanitet. Ordfront fortsätter att uppmärksamma hur bland annat EU-stater och USA, anklagar och åtalar människor som räddar liv för allvarliga brott som spioneri och människosmuggling. Anna Wigenmark samtalar med Sara Mardini och Séan Binder som tilldelats 2019 och 2020 års Demokratipris. Båda har suttit häktade och hotades av långa fängelsestraff på grund av sitt humanitära arbete. Läs mer om årets Demokratipristagare här. 

Språk: Engelska

 

10.00-10.10 Paus

10.10-11.30 Folkbildningen och demokratin. Ett samtal om folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för demokratin då och nu, om statens och politiska partiers behov av kontroll av folkbildningen samt om Erik Amnås granskning av studieförbundet Ibn Rushd. Var den nödvändig eller diskriminerande – vilka konsekvenser har den fått?

Medverkande: Maria Granér, Generalsekreterare Folkbildningsrådet, Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet och Zana Muhammad, ordförande för Ibn Rushd och arbetsledare för mentorprogrammet Vägvisaren, Göteborgs stad

Språk: Svenska

11.30-12.00 Lunchpaus

12.00-12.05 Påskrift av Demokratideklarationen
Medverkande: Bo Löwkrantz, ordförande föreningen Ordfront, demokratiambassadör Emma Frans, Mikael Morberg och Leif Magnusson från Mångkulturellt centrum.

12.05-12.50 ” Fake news och ryktesspridning – ett hot mot hälsan och demokratin”? Lunchföredrag med Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, Demokratiambassadör och författare till bland annat böckerna Sant, falskt eller mittemellan och Larmrapporten.

Språk: Svenska

12.50-13.00 Paus

13.00-14:00 Kan vi tänka oss demokrati bortom nationalstaten?
Ett samtal om demokrati, migration och globala livsformer, som tar utgångspunkt i en kommande bok från Mångkulturellt centrum.

Medverkande: Edda Manga, vetenskaplig ledare och forskare vid Mångkulturellt Centrum och Fanny Wendt Höijer, författare och journalist

Samtalsledare: Mikael Morberg från Mångkulturellt centrum
Språk: Svenska

14.00-14.10 Paus

14:10-15.20 Demokrati och rättigheter i EU
Om kontroll – eller brist på kontroll – av hur EU-staterna respekterar rättsstatsprinciper och mänskliga rättigheter. Vilka verktyg finns, räcker de, duger de eller behövs fler – är uteblivna bidrag en lösning? Eller ska en stat som kränker mänskliga rättigheter uteslutas?

Medverkande: Jonas Grimheden chef vid EU:s byrå för mänskliga rättigheter och Alice Bah Kuhnke  EU-parlamentariker tidigare Demokratiminister och bland annat rapportör för EU:s program för rättigheter och värden.
Språk: Svenska

15:20-15:30 Paus

15.30-16.45 Covid-19 och dess effekt på mänskliga rättigheter och demokrati
Den pågående pandemin har orsakat stor ohälsa och tagit ett stort antal liv. För att förhindra smittspridning har en lång rad, ibland mycket ingående beslut fattats av världens stater. Men i spåren av covid-19 har även följt kränkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Tre experter samtalar om pandemins effekter och blickar framåt – kan pandemin ge permanenta skador på den globala demokratin?

Medverkande: Ilze Brands Kehris, assisterande Generalsekreterare vid FN med ansvar för frågor om mänskliga rättigheter och chef för Högkommissariens kontor, Annika Silva-Leander chef för Democracy Assessment & Political Analysis vid internationella IDEA med särskild expertis om coronavirusets globala påverkan på demokrati och utrymmet för civila samhället samt Erik Halkjaer, journalist och chefredaktör för tidningen Omvärlden, samt ordförande för Reportrar utan gränser.
Språk: svenska

16.45-17.00 Avslutning med Ordfronts generalsekreterare Anna Wigenmark och Ordfront magasins chefredaktör Johan Berggren