Stämma och samtal den 10 juni

Den 10 juni är det dags för Föreningen Ordfronts årsstämma. På stämman får du som medlem chans att göra din röst hörd. Tid för stämman är kl. 10-14. Direkt efter stämmans avslutande  får vi besök av riksdagsledamöterna Annika Lillemets och Carl Schlyter (MP), som samtalar om hur vi kan vägra vara maktlösa.

Det är ingen naturlag att allt mer makt koncentreras till allt färre, inte heller att demokratin inskränks och begränsas när samhället och välfärden kommersialiseras i allt snabbare takt. Utvecklingen kan och måste vändas.

Demokratin måste flytta fram positionerna. Det finns goda exempel från många länder, inte minst hur ekonomin och arbetslivet kan demokratiseras. Vi måste finna nya former för det demokratiska samtalet. Kan vi lära av Alternativet i Danmark, Bernie Sanders i USA, Podemos i Spanien?

Anmäl dig till info@ordfront.se senast den 26 maj.