Stämma

Den 5 juni 2021 håller föreningen Ordfront årsstämma. Stämman kommer med anledning av Coronapandemin att hållas digitalt via Zoom.

Dokument inför årets stämma:

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2020

Verksamhetsplan Föreningen Ordfront 2021-2022

Årsredovisning Ordfront

Budget 2021

Valberedningen föreslår inför stämman 2021

Stämmoordförande: Göran Sarring

För två år:

För ett år:

Tre styrelsesuppleanter samt i vilken ordning dessa inträder:
Cilla Gustafsson
Kent Pettersson
Stina Oskarsson

Valda 2020-2022

  • Maria Sundström
  • Pär Bergroth
  • Görel Strand
  • föreningsrevisor: Leif Ericsson, ordinarie
  • föreningsrevisor: Fredrika Morén, suppleant
  • auktoriserad revisor: Lovisa Brag, ordinarie
  • auktoriserad revisor: Camilla Beijron, suppleant
Tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.

Pernilla Dure (2019-2022)
Vakant
Vakant

Bo Löwkrantz 2021, vald till 2023
Görel Strand 2020, vald till 2022
Pär Bergroth 2020, vald till 2022
Maria Sundström 2020, vald till 2022
Göran Nordling 2021
Mattias Järvi 2021
Eva Conradzon 2021

Och suppleanter:

Cilla Gustavsson
Kent Pettersson
Stina Oskarsson

Läs om tidigare stämmor: 

Stämma 2013

Stämma 2014

Stämma 2015

Stämma 2016

Extra stämma 2016

Stämma 2017

Stämma 2018

Stämma 2019

Stämma 2020